Kategorie
»O MercateoVítejte! Přihlásit se
Moje Mercateo
Nákupní košík
 
 
 Dopad na dodávky v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Aktuální informace

Mazivo; aerosol; kelímek; AMS4 SILICONE GREASE; 400ml; -50÷200°C


Množství:  kus  
Informace o produktu
Mazivo; aerosol; kelímek; AMS4 SILICONE GREASE; 400ml; -50÷200°C
Mazivo; aerosol; kelímek; AMS4 SILICONE GREASE; 400ml; -50÷200°C
Výrobek č.:
     2806-AMB-AMS4/400
Výrobce:
     Ambersil
Č. výrobce:
     31566
EAN/GTIN:
     žádné údaje
Bezpečnostní produktový list
Výrobce: AMBERSIL
Podoba: aerosol
Druh balení: kelímek
Dostupné jazyky etiket: CZ; DA; DE; EN; ES; FR; HU; IT; JP; NL; NO; PL; PT; RU; SK; SV; TR
Vlastnosti preparátu: skvělá tepelná stabilita
Použití preparátů: izolace; údržba; mazání
Odolnost vůči: vodě
Určení prostředku: stroje; nábytek; precizní mechanika; nástroje; pro všeobecné použití; plasty; vodící lišty; ložiska
Hazard statements: H222: Extrémně hořlavý aerosol.; H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.; H315: Dráždí kůži; H319: Způsobuje vážné podráždění očí.; H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.; H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Precautionary statements: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.; P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.; P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.; P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.; P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.; P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.; P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.; P501: Odstraňte obsah/obal ...
Signal word: Nebezpečí
Typ chemického preparátu: mazivo
Název: AMS4 SILICONE GREASE
Hustota (při tepl. 25°C): 0.81g/cm3
Objem: 400ml
Pracovní teplota: -50...200°C
Přehled podmínek1
Dodací lhůta
Stav skladu
Cena
od Kč 280,68*
  
Cena platí od 12 kusů
Zobrazit detaily
Doporučit výrobekPoznamenat výrobek
Odstupňované ceny
Množství objednávky
Netto
Brutto
Jednotka
1 kus
Kč 324,61*
Kč 392,78
za kus
od 6 kusů
Kč 296,94*
Kč 359,30
za kus
od 12 kusů
Kč 280,68*
Kč 339,62
za kus
* Ceny s hvězdičkou jsou ceny netto, bez právně platné DPH.
Naše nabídka je orientována výhradně na firmy, živnostníky a samostatně výdělečně činné osoby.