Home » Příspěvky » Tisk » Tiskové zprávy » Předseda vlády chválí inovativnost B2B-obchodní platformy

Slavnostní otevření nové budovy v Köthen - oslavy desátého výročí založení společnosti Mercateo

Předseda vlády chválí inovativnost B2B-obchodní platformy

Slavnostního otevření nové budovy v Köthen se ujal předseda vlády spolkové země Sasko-Anhaltsko Dr. Reiner Haseloff (uprostřed).

25. června 2014 proběhly v Köthen oslavy desátého výročí založení společnosti Mercateo, která je vedoucí zásobovací platformou pro firemní zákazníky. Mezi pozvanými hosty nechyběli zástupci z řad obchodníků a politiků, mezi nimi předseda vlády spolkové země Sasko-Anhaltsko Dr. Reiner Haseloff. Ten zdůraznil velký význam společnosti Mercateo pro region. Součástí oslav bylo také slavnostní otevření nové administrativní budovy. Přístavba kancelářské budovy nabídne prostor pro dalších 100 pracovních míst. 

Mercateo se dnes ohlíží zpátky za desetiletou historií firmy ve městě Köthen. Ze Start upu se stala vedoucí zásobovací platformou Evropy v oblasti B2B. Obrat stoupá každoročně v průměru o 25% a s ohledem na tento růst stoupá i počet zaměstnanců. Dobrý důvod k oslavě takových výsledů a zároveň ke slavnostnímu otevření nové přístavby kancelářské budovy. Mezi hosty nechyběl předseda vlády spolkové země Sasko-Anhaltsko Dr. Reiner Haseloff, který sleduje cestu společnosti Mercateo již od počátku svého působení jako ministr průmyslu a obchodu. Proto si Dr. Haseloffovi přál pogratulovat společnosti Mercateo k dosaženým výsledkům osobně. „Obchodní model společnosti Mercateo by byl bez internetu nemyslitelný. Skutečnost, že zde na tomto místě slavíme desetileté výročí firmy, je důkazem, že je tato idea akceptovatelná, a že funguje. Kdo si myslí, že by to šlo ve století high-tec bez lidí, ten se výrazně mýlí. Pro město a region je Mercateo vedoucím zaměstnavatelem.“

Zejména díky rozšíření stávající kancelářské budovy o dalších 1 050 m² kancelářské plochy vyslalo  Mercateo jasný signál pro pobočku v Köthen. V přístavbě kancelářské budovy vznikne prostor pro 100 nových pracovních míst. Vztah mezi vedoucí zásobovací platformou Evropy a městem Köthen je výjimečný. „Mercateo a Köthen prostě patří k sobě“, říká Peter Ledermann, předseda představenstva společnosti Mercateo AG. „Máme zde ideální podmínky a to nejen díky tomu, že jsou zde v okolí vysoké školy. Město je dobře organizované, máme k sobě blíž, úřady jsou vstřícné a proto i strategická rozhodnutí padají rychle. Vždycky jsme zde byli vřele přijati. Důležitou roli přitom sehrál starosta města Köthen, Kurt-Jürgen Zander, který nás již od začátku ujistil, že jsme vítaní“, zdůrazňuje Ledermann. Kurt-Jürgen Zander vrací míč: „Jsme šťastní, že se zde ve městě etablovala inovativní a perspektivní firma jako Mercateo. Vzdělaní mladí lidé tak mají lepší šanci získat lepší místo, které odpovídá jejich schopnostem a znalostem. To samozřejmě region posiluje.“

Součástí oslav byla také prezentace výhledu na příští roky. Mercateo dál poroste, ještě více expanduje na mezinárodních trzích a posílí celosvětově svůj význam. Přesto přes všechny plány na rozšíření Ledermann zdůrazňuje: „Naše srdce bude vždycky bít pro Köthen, protože tady máme kořeny.“

 

Další informace

V rozhovoru promluví Peter Ledermann, předseda představenstva Mercateo, o vztahu mezi firmou Mercateo a městem Köthen, ohlédne se za uplynulými deseti lety a pohovoří o svých vizích, kam se bude v budoucnu ubírat B2B platforma. (Interview Peter Ledermann)