Home » COOKIES

COOKIES, WEBOVÁ ANALYTIKA A SOCIÁLNÍ MÉDIA

1 Cookies a podobné technologie

Úvodní informace
Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítačového systému internetovým prohlížečem. Váš počítač nijak nepoškozují.

Pro změnu Vašeho nastavení ochrany soukromí klikněte sem.

Pokud souhlasíte s používáním cookies nebo se zpracováním údajů, právním základem pro tento souhlas je bod (a) článku 6 odst. 1 GDPR. V ostatních případech se jedná o naše oprávněné zájmy v souladu s bodem (f) článku 6 odst. 1 GDPR.

Naše oprávněné zájmy jsou:

 • Optimalizace webové stránky
 • Zlepšení zabezpečení webové stránky
 • Zlepšení uživatelské přívětivosti
 • Reklama na základě zájmů
 • Zpřístupnění funkcí naší webové stránky
 • Integrování sociálních médií
 • Analýza používání naší webové stránky


Cookies používáme především pro uložení vašeho nastavení, např. výběr země, funkce filtru a vlastnosti poskytované při prohlížení platformy.

Pro zajištění správného fungování naší webové stránky používáme procesní cookies. Týká se to též navigace na webu a bezpečného zpracování transakcí na webové stránce. Například váš košík ukládáme pomocí cookies ‘Korb2’.

Navíc používáme i bezpečnostní cookies pro ověření uživatelů a ochranu vašich uživatelských údajů před neoprávněným přístupem třetích stran. Pro zajištění přístupu do chráněných míst platforem například používáme cookies ‘sid’ a ‘jsessionid’.

Pro získání informací o interakci uživatelů na webové stránce používáme cookies stavu relace. Umožňuje nám to průběžně zlepšovat naše služby a optimalizovat je pro naše uživatele. Používáme například cookies ‘sid3’, abychom anonymně analyzovali účinnost vybraných zlepšení naší webové stránky.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby do počítače nebyly ukládány vůbec žádné cookies. Upozorňujeme však, že úplná deaktivace cookies vám může zabránit používat jisté funkce naší webové stránky. Doba uložení cookies se liší v závislosti na jejich účelu.

Používáme cookies třetích stran:

 • Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  Tuto službu webové analytiky používáme k navrhování a optimalizaci naší webové stránky v souladu s poptávkou. V Evropské unii a USA jsou IP adresy předávány Googlu ve zkrácené formě.
  Opt-out (odhlášení): Plugin prohlížeče na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl nebo klikněte na odkaz pro deaktivaci Google Analytics. Více informací viz podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů na https://www.google.com/analytics/terms and https://policies.google.com/?hl.
 • intelliAd (diva-e Products GmbH, St. Martin Str. 78 (Building BT3/EG), 81541 Mnichov)
  Anonymizované údaje o používání jsou shromažďovány a ukládány v agregované formě za účelem návrhu a optimalizace této webové stránky podle požadavků.
  Opt-out: https://login.intelliad.com/optout.php?locale=en.
  Zásady ochrany osobních údajů: https://www.intelliad.com/data-protection/
 • ADITION (ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf)
  ADITION se používá pro účely marketingu a optimalizace i pro statistické měření počtu návštěvníků. Všechny informace v cookies jsou anonymizované a jejich povaha je čistě technická.
  Opt-out: Viz Zásady ochrany osobních údajů ADITION: https://www.adition.com/en/privacy/.
 • Google Remarketing (Google Ireland Limited, viz nahoře)
  Funkci remarketingu používáme pro prezentaci reklamy návštěvníkům webové stránky podle jejich zájmů. Ve vašem prohlížeči se uloží cookies, které vás poznají, jakmile navštívíte stránku v reklamní síti Google. Umožňuje nám to umisťovat reklamy podle zájmů napříč sítí Google. Na těchto webových stránkách se vám mohou zobrazovat reklamy související s obsahem, jenž jste dříve otevřeli na jiných webových stránkách používajících funkci remarketingu Google. Podle Google nejsou v tomto procesu ukládány žádné osobní údaje. Účelem funkce remarketingu je marketing a jeho optimalizace.
  Opt-out: Používání cookies můžete zabránit vhodným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že se může stát, že nebudete moci využívat všechny vlastnosti této webové stránky.
 • Google Campaign Manager (Google Ireland Limited, viz nahoře)
  Google Campaign Manager používáme za účelem zobrazení reklam, které budou pro vás relevantní, a abychom zajistili, že uživatele neuvidí stejnou reklamu více než jednou. Umožňuje nám to zlepšit účinnost našich kampaní. Identifikace cookies se používá k zaznamenání, jaké reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči.
 • Google Ajax Search API (Google Ireland Limited, viz nahoře)
  Google Ajax Search API používáme pro účely marketingu a optimalizace, zejména pro analýzu používání naší webové stránky a neustálé zlepšování jednotlivých vlastností a nabídek i uživatelské zkušenosti.
 • LinkedIn conversion tracking and retargeting (LinkedIn Ireland Unlimited Company, mateřská společnost: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA)
  Na naší webové stránce používáme technologii sledování „conversion tracking“ a související „retargeting“ funkci Matched Audience od LinkedIn. Postupujeme v souvislosti se svým oprávněným zájmem na zobrazování reklamy podle vašich zájmů a relevance. Od LinkedIn dostáváme anonymizované zprávy o účinnosti reklam a informace o vašem chování na této webové stránce. Za tímto účelem je naistalován tag (štítek) LinkedIn Insight. Jakmile navštívíte naši webovou stránku, tento tag vytvoří spojení k serverům LinkedIn (pokud jste současně přihlášeni ke svému účtu LinkedIn). LinkedIn poté propojí vaši návštěvu této webové stránky s vaším uživatelským účtem. Více informací o shromažďování a používání údajů ze strany LinkedIn i o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany vašich osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  Opt-out: Z reklamy založené na zájmech na LinkedIn se můžete odhlásit na https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. Musíte se přihlásit ke svému účtu na LinkedIn.
 • Google Tag Manager (Google Ireland Limited, viz nahoře)
  Google Tag Manager používáme pro správu tagů stránek prostřednictvím rozhraní. Nedochází k ukládání žádných cookies ani ke shromažďování osobních údajů.
 • MT Captcha (1400 Four Embarcadero Center San Francisco, CA 94111)
  Používá se pro prevenci spamových útoků zajištěním, že údaje zadávané uživatelem (například při registraci) zadává skutečná osoba a nikoli automatizovaný proces. Údaje jsou anonymizovány a ukládány v Evropě. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.mtcaptcha.com/legal-privacy-captcha.
 • Outbrain (UK Ltd., Outbrain UK Limited, 5 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA, Spojené království)
  Outbrain používáme pro měření konverzí a optimalizaci reklam. Údaje shromažďované společností Outbrain obsahují údaje o zdroji zařízení, typu prohlížeče a anonymizovanou IP adresu.
  Opt-out: Ze sledování pro účely reklamy podle zájmu se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na tlačítko ‘Opt-out’ v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Outbrain (jsou zde též uvedeny informace o ochraně osobních údajů), k dispozici na http://www.outbrain.com/legal/privacy.

2 Intercom

Služby společnosti Intercom Inc., 55 Second Street, Suite 400, San Francisco, CA 94105, USA (‘Intercom’) používáme jako komunikační prostředek (online chat) a pro účely analytiky. Smluvní údaje (např. emailovou adresu, jméno, název společnosti) i údaje o používání tedy sdílíme na základě našich oprávněných zájmů (podle bodu (f) článku 6 odst. 1 GDPR). Používání služeb Intercom nám umožňuje představit uživatelům nové výrobky. Služby Intercom využíváme s cílem:

 • Zlepšení služeb zákazníkům
 • Analýza chování zákazníků
 • Optimalizace

Více informací viz https://www.intercom.com/legal/privacy.

Pokud si nepřejete, aby společnost Intercom tyto informace shromažďovala a předávala, použijte opt-out cookie: Disable Intercom (Zakázat Inter-com).
Při používání Intercom integrujeme funkci video chatu poskytovanou společností Daily.co. Upozorňujeme na Zásady ochrany osobních údajů společnosti Daily.co, které jsou k dispozici na https://www.daily.co/privacy.

3 Začlenění obsahu třetích stran

Na naší webové stránce se nachází i obsah třetích stran – videa, mapové služby a snímky. Při otevření tohoto obsahu poskytovatelé třetích stran získají vaši IP adresu. Tito poskytovatelé mohou IP adresu použít ke zjištění technických informací a případně i ke sledování vašeho chování při surfování na internetu pomocí cookies a jiných technologií. Právní základ této formy zpracování údajů je uveden v bodě (f) článku 6 odst. 1 GDPR. Naše oprávněné zájmy spočívají v prezentování výrobků jasným a poutavým způsobem díky vkládaným videím a pro usnadnění nalezení míst zmiňovaných na naší webové stránce.

4 Pluginy sociálních médií

Na naší webové stránce používáme pluginy sociálních médií v souladu s bodem (a) článku 6 odst. 1 GDPR, abychom dali o sobě lépe vědět. Související reklamní účely představují náš oprávněný zájem. Pomocí pluginů váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery příslušných poskytovatelů sociálních médií. Poskytovatelé sociálních médií získají informaci, že váš prohlížeč otevřel odpovídající stránku. Jste-li přihlášeni ke svému profilu na sociálních médiích, příslušný poskytovatel může propojit používání webových stránek s vaším profilem. Pokud si tento postup nepřejete, před návštěvou webové stránky se prosím odhlaste. O údajích předávaných poskytovatelům sociálních sítí nezískáváme žádné informace.

Poslední aktualizace: březen 2021