Home » Tisk » Tiskové zprávy » Mercateo získalo cenu kvality „RWE Supplier Award Global Quality“

Nejlepší mezinárodní dodavatel společnosti RWE

Mercateo získalo cenu kvality „RWE Supplier Award Global Quality“

RWE-Award
Předání ceny RWE Supplier Award "Quality Global“ Foto zleva: Peter Ledermann, předseda představenstva Mercateo, Heike Kleine, Senior Key-Account Manager u Mercateo, Andre Lückert, Master data manager společnosti RWE a Dr. Bernd Schönwälder, ředitel prodeje a marketingu.

V rámci 7. Dne dodavatelů společnosti  RWE konaného dne 18. listopadu 2014 získalo Mercateo cenu „RWE Supplier Award Global Quality“ a bylo tak oceněno jako nejlepší mezinárodní dodavatel energetického koncernu. RWE tak oceňuje poskytnuté služby v oblasti nákupu skupiny Group Business Services GmbH (GBS) a jejich poboček v uplynulých čtyřech letech.

Mercateo dnes bylo u příležitosti 7. RWE-Dne dodavatelů vyznamenáno cenou „RWE Supplier Award Global Quality“. Cenu převzali předseda představenstva Peter Ledermann, Dr., Bernd Schönwälder ředitel odbytu a marketingu a Heike Kleinová, Senior Key-Account Manager. Mercateo vytvořilo pro RWE mezi jinými systém content‐management , právní a daňové podmínky, mezinárodně jednotnou infrastrukturu a standardy, např. pro content katalog, dále rozšířilo průmyslový sortiment aposkytlo vícejazyčný zákaznický servis.  „Společností  Mercateo vytvořené Buy-Side řešení funguje úspěšně ve všech zemích od roku 2011. Spolupráce RWE, poboček a společnosti Mercateo AG probíhá konstruktivně. Touto cenou jsme chtěli ocenit Mercateo za skvělou spolupráci v uplynulých letech“, vysvětluje Andre Lückert, vedoucí Master data managementuu RWE.

Nákupní oddělení společnosti RWE a Mercateo spolu intenzivně spolupracují již od roku 2007. Heike Kleine je od začátku kontaktní osobou pro korporátní zákazníky: „Cílem bylo a je zajistit sortiment pro RWE ke snížení Maverick Buying a zvýšení stupně pokrytí díky elektronickým objednávkovým pozicím. Poskytnutí katalogového řešení včetně content-managementu kombinovaného s inteligentní správou náhledů, bylo rozhodujícím a dalším krokem k další expanzi a posledním stupněm obchodního vztahu. Více než 100 katalogů smluvních dodavatelů RWE je od roku 2009 k dispozici RWE na Mercateo uživatelské platformě. Po úspěchu v Německu začal koncernový nákup RWE 2011 přebírat úspěšný model také v zahraničí. Cílem bylo a je uplatnit dobré zkušenosti a procesy v dalších šesti zemích. Dnes je platforma společnosti Mercateo pro smluvní dodavatele RWE k dispozici v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Velké Británii, v České republice a Holandsku.

Ocenění „RWE Supplier Award Global Quality“ představuje pozitivní ohodnocení intenzivní, kooperativní a úspěšné spolupráce, kterou chceme v budoucnu dále posílit. „Společnost RWE prostě není pouze naším největším zákazníkem. RWE pro nás strategickým partnerem, který nám pomohl porozumět koncernovým strukturám a nákupním řešením,“ uzavírá předseda představenstva Mercateo Peter Ledermann.